Effektiv rehabilitering och återhämtning efter stroke eller traumatisk hjärnskada

Forskningsstudier och våra resultat visar att tydliga förbättringar kan uppnås, även många år efter att hjärnskadan har skett.


Rehabiliteringen sker med stöd av svenska läkare, fysioterapeuter och logopeder som är specialiserade i neurorehabilitering. Programmen äger rum i berikad miljö i Spanien och Sverige.


Många av våra deltagare får programmen helt eller delvis finansierade. Vi hjälper dig kostnadsfritt att ansöka om ersättning.

Välkommen!