NeuroOptima gir effektiv rehabilitering etter hjerneslag og traumatisk hjerneskade

NeuroOptima er et svensk selskap som har gjennomført flere programmer for rehabilitering i Spania och Sverige siden 2003.

Vi har hatt flere norske deltagere i våre programmer.

Treningen er støttet av den svenske legen, fysioterapeuter og logopeder som er spesialister i nevrologisk rehabilitering.

Velkommen til å kontakte oss!