NeuroOptima erbjuder effektiva rehabiliteringsprogram efter stroke
och traumatisk hjärnskada

Forskningsstudier och våra resultat visar att tydliga förbättringar kan uppnås, även många år efter att skadan har skett.

Träningen sker med stöd av svenska läkare, fysioterapeuter och logopeder som är specialiserade i neurorehabilitering.
Programmen äger rum i berikad miljö i Spanien och Sverige.

Många av våra deltagare får programmen helt eller delvis finansierade. Vi hjälper dig att ansöka om ersättning.
Välkommen att kontakta oss!