spacer.png, 0 kB

Med rätt träning kan du uppnå klara förbättringar, även många år efter att hjärnskadan skett.

English  Svenska  Norsk  Espanol

Ladda ner vårt nya informationsmaterial

Du kan nu begära Förhandsbesked från Försäkringskassan om du får beviljat ersättning för utlandsrehabilitering eller inte. Vi hjälper dig med hela denna process. Se vidare information här

Dela

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB

Unika rehabiliteringsprogram för effektiv återhämtning efter stroke eller annan förvärvad hjärnskada

Regi och produktion: B&B Production, Benjamin Rücknagel, Birka Schütz Eriksson

Få direkt programinformation, priser och en prenumeration på vårt nyhetsbrev via e-post

 

Filmen börjar 11 sekunder efter att du startar den.

Sjukgymnasterna Anna Karlsson och Monica Skarin berättar om träningen under NeuroOptimas program. Filmen är skapad av My Lindberg, myfilm@telia.com

Få direkt programinformation, priser och en prenumeration på vårt nyhetsbrev via e-post, eller se först en film till om stroke-rehabilitering, där vår rehabiliteringsläkare Trandur Ulfarsson berättar om våra program.

 

Om våra program för dig med stroke eller annan förvärvad hjärnskada

- Vår hjärna är fantastisk och kan återhämta sig efter skada och sjukdom, långt mer än vi tidigare har trott, bara den får rätt stimulansBad i havet som en del av rehab-träningen

Efter en stroke eller traumatisk hjärnskada får man ofta funktionshinder av bestående natur. Man kanske har svårigheter att använda armar och händer eller att gå. Andra problem kan skapas om man t.ex. har svårt att tala, svårt att koncentrera sig och att minnas, eller om man har nedsatt förmåga att ta initiativ och fungera socialt. Andra vanliga konsekvenser av en stroke eller traumatisk hjärnskada kan vara minskad stresstolerans och depression.

Modern forskning och samlad erfarenhet visar att man med rätt träning och olika typer av sinnesstimulering kan skapa läkande och åter­uppbyggande processer i hjärnan. Rehabiliteringen efter stroke eller traumatisk hjärnskada måste vara individuellt utformad efter vars och ens svårigheter och behov och innehålla träning inom alla områden i en så berikande miljö som möjligt.

 

Effektiv träning på spanska solkustenRehab-träning utomhus på CFS

Baserat på den moderna forskningens slutsatser anordnar NeuroOptima rehabiliteringsprogram för personer som har fått en stroke eller en traumatisk hjärnskada. Programmen genomförs på den spanska solkusten. På plats finns ett svenskt personalteam med specialister inom olika områden som tillsammans arbetar för att skapa de bästa förutsättningar som man känner till idag för att uppnå en funktionsåterhämtning efter stroke eller annan hjärnskada.

Under ledning av skickliga och erfarna läkare, sjukgymnaster och logopeder, ges möjligheter till en intensiv och individanpassad träning som är fokuserad på just de nedsatta funktioner och förutsättningar till förbättring som deltagaren har. Den intensiva träningen varvas med tid för vila i solen och värmen, social samvaro, god mat och vackra omgivningar, allt sådant som ger en känsla av välbefinnande trots hård träning.

Målet med våra program är att ge den som deltar en rejäl skjuts framåt i sin utveckling mot ett så rikt liv som möjligt. Vi vill ge möjligheter för deltagarna att uppleva de framsteg som det ofta finns outnyttjad kapacitet för, genom rätt träning och stimulans. Vi vill satsa på en fortsatt meningsfull framtid för deltagarna och skapa goda förutsättningar också för träning på hemmaplan.

 

Alla våra tidigare deltagare har uppnått förbättringar

Mätningar före och efter genomförda program visar att samtliga deltagare under våra intensivträningssprogram har uppnått tydliga förbättringar av bl.a. balans, styrka och gångförmåga. Även den allmänna konditionen förbättras och i många fall också minnes- och koncentrations­förmåga.

För personer som deltagit i flera program noteras att tidigare förbättringar i de flesta fall har kvarstått, och att de gjort ytterligare framsteg under nästa program som de deltagit i.

 

Så här går det tillBassängträning på CFS

Innan beslut tas om deltagande i ett program, görs en initial bedömning baserad på en intervju med ev deltagare eller närstående och om så erfordras, kompletterande undersökningar. Denna bedömning säkerställer att man som deltagare har goda förutsättningar att väl kunna tillgodogöra sig programmet och ger också en första bild av vad som är lämplig träningsinriktning.

Vi reser med direktflyg från Arlanda, Kastrup eller Landvetter och vanligen följer personal från NeuroOptima med på samma flyg. På plats i Spanien välkomnas man av det svenska personalteamet. Under tre veckor bor och tränar man i ett behagligt klimat på en fin och välutrustad anläggning tillsammans med de andra deltagarna och vår personal.

Programmet inleds med att man får genomgå ett batteri av funktionsmätningar med våra sjukgymnaster, och en läkarundersökning. Man formulerar sina mål med vistelsen i samråd med läkaren, en sjukgymnast och eventuellt en logoped, och därefter utformas den träning som, på basis av mätresultat och målformulering, bedöms vara den bästa.

I programmet varvas många olika fysiska aktiviteter för att öka styrka, förbättra kondition, balans och rörelseförmåga med annan riktad träning såsom talträning, föreläsningar, stimulerande rekreation och vilopauser, sex dagar per vecka. Innehåll och intensitet anpassas till varje individ för att uppnå bästa resultat.

 

Ta gärna med en närståendeSamling vid stranden inför badet

För den som är deltagare är det ofta bra med sällskap av en närstående. Han eller hon kan då delta i utbildningen och genom kontakterna med andra i samma situation bli ett starkare stöd i vardagen hemma. Aktuell forskning visar påtagliga vinster av att närstående involveras i rehabiliteringsprocessen.

Vi vet också att närståendes situation ofta är svår. Risken för ohälsa kan minska vid ökad kunskap om stroke och dess följder, inte minst kunskapen om hjärnskadans osynliga effekter som förändrad kognitiv förmåga. För en närstående blir vistelsen på spanska sydkusten samtidigt en energigivande rekreation i bästa semestermiljö.

 

NeuroOptima – ett medicinskt kunskapsföretag

Vårt kunskapsområde är främst rehabilitering för personer med neurologiska diagnoser som stroke och traumatisk hjärnskada. Inom detta område erbjuder vi rehabiliteringsprogram samt utbildning. Ett medicinskt råd borgar för en kontinuerlig utveckling och kvalitets­granskning. Innehåll och metoder kontrolleras, utvecklas och förbättras ständigt för att alltid ge maximalt resultat.

NeuroOptimas medicinska råd består av:

- Docent Malin Lindh, leg. läkare, leg sjukgymnast, specialist i rehabiliteringsmedicin

- Professor Michael Nilsson, leg. läkare, specialist i neurologi och rehabiliteringsmedicin, docent i neurobiologi

- Docent Bo Johnels, leg. läkare, specialist i neurologi, docent i neurobiologi

- Bodil Carle Smedley, leg. sjukgymnast

- Patrik Säterö, leg. läkare, specialist i rehabiliteringsmedicin, leg. sjukgymnast

- Trandur Ulfarsson, leg. läkare, specialist i rehabiliteringsmedicin

 

Få direkt programinformation, priser och en prenumeration på vårt nyhetsbrev via e-post, eller se först en film till om stroke-rehabilitering, där vår rehabiliteringsläkare Trandur Ulfarsson berättar om våra program.

spacer.png, 0 kB

Aktuella program 

Rehabilitering i Spanien

Rehab Stroke och traumatisk hjärnskada Bas
21 dagars program, möjlighet till kortare program

16 maj – 6 juni 2015

29 augusti - 19 september 2015

19 september - 10 oktober 2015

24 oktober - 14 november 2015

14 november - 5 december 2015

Rehab Stroke och traumatisk hjärnskada Fokus Afasi
14 dagars program

10 oktober - 24 oktober 2015

Rehabilitering i Sverige

Rehab Stroke och traumatisk hjärnskada Bas
6-11 dagars program

2 juni – 12 juni 2015

7 september - 17 september 2015

Rehab Stroke och traumatisk hjärnskada Fysio
6 dagars program

10 augusti - 15 augusti 2015

Rehab Helgprogram Fysio
2 dagars program
För tidigare deltagare

30 – 31 maj 2015, 
Stockholm

22 – 23 augusti 2015, 
Stockholm

12 – 13 september 2015, Göteborg

31 oktober – 1 november 2015, 
Stockholm

14 – 15 november 2015, Göteborg

Med reservation för ändringar.

Fler höstprogram är under planering.
Välkommen att höra av dig till kundservice med dina önskemål.

NeuroOptima Forsk Rehab AB, Sjödalavägen 22, 233 35 Svedala
Telefon kundservice 040-400 950

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
  spacer.png, 0 kB