spacer.png, 0 kB

Med rätt träning kan du uppnå klara förbättringar, även många år efter att hjärnskadan skett.

English  Svenska  Norsk  Espanol

Ladda ner informations-material

Du kan nu begära Förhandsbesked från Försäkringskassan om du får beviljat ersättning för utlandsrehabilitering eller inte. Vi hjälper dig med hela denna process. Se vidare information här

Dela

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB

Unik rehabilitering efter stroke och traumatisk hjärnskada

 

Filmen börjar 11 sekunder efter att du startar den.

Sjukgymnasterna Anna Karlsson och Monica Skarin berättar om träningen under NeuroOptimas program. Filmen är skapad av My Lindberg, myfilm@telia.com

Få direkt programinformation, priser och en prenumeration på vårt nyhetsbrev via e-post.

 

Om våra program för dig med stroke eller annan förvärvad hjärnskada

Hjärnan kan mer

Rullstol på strandenVår hjärna är fantastisk och kan återhämta sig efter skada och sjukdom, långt mer än vi tidigare har trott, om den får rätt stimulans. Efter en stroke, traumatisk hjärnskada eller annan förvärvad hjärnskada får man ofta funktionshinder av bestående natur. Man kanske har svårigheter att använda armar och händer eller att gå. Andra problem kan skapas om man t.ex. har svårt att tala, svårt att koncentrera sig och att minnas eller om man har nedsatt förmåga att ta initiativ och fungera socialt. Andra vanliga konsekvenser av en stroke eller annan förvärvad hjärnskada är minskad stresstolerans samt depression.

Modern forskning och samlad erfarenhet visar att man med rätt träning och olika typer av sinnesstimulering kan skapa läkande och återuppbyggande processer i hjärnan. Rehabiliteringen efter stroke och förvärvad hjärnskada bör vara individuellt utformad efter var och ens svårigheter och behov och innehålla träning inom flera områden i en så berikande miljö som möjligt.

 

Rehabilitering i berikad miljö

Rehab-träning utomhusNeuroOptima Forsk Rehab AB erbjuder rehabiliteringsprogram för effektiv rehabilitering efter stroke, traumatisk hjärnskada och annan förvärvad hjärnskada.

Våra program leds av svenska läkare, fysioterapeuter och logopeder som är specialiserade i neurorehabilitering. Träningen är individanpassad och fokuserar på varje deltagares nedsatta funktioner och förutsättningar. Den målinriktade träningen varvas med tid för vila, god mat och social samvaro i vackra omgivningar.

Programmen äger rum i berikade miljöer i Spanien och Sverige. I en berikad miljö stimuleras alla våra sinnen – beröring, syn, hörsel, lukt och smak. Berikade miljöer har visat sig kunna öppna upp för hjärnans läkningsprocesser och stimulera hjärnans plasticitet och förmåga till läkning, t.ex. efter hjärnskador.

 

Unika program

Handträning inomhusDet helt unika med NeuroOptimas program, även ur ett internationellt perspektiv, är den stora insatsen av personal som är specialiserad i neurorehabilitering. Den ger möjlighet till en individanpassad, aktiv träning med fysioterapeuter och logopeder sex timmar per dag, fem och en halv dagar i veckan. Dessutom ges varje deltagare en noggrann bedömning av en läkare som är specialist i neurologi eller rehabiliteringsmedicin. Tillsammans arbetar personalteamet för att skapa de bästa förutsättningarna för funktionsåterhämtning.

 

Resultat av träningen

Forskningsstudier samt resultat från våra tidigare program visar att tydliga förbättringar kan uppnås även många år efter att skadan har skett. NeuroOptima har sedan starten haft mer än 500 deltagare och samtliga av dem har under våra träningsprogram uppnått tydliga förbättringar av bl.a. balans, styrka och gångförmåga. Även den allmänna konditionen förbättras och i många fall också minnes- och koncentrationsförmåga.

 

En skjuts framåt och hopp för framtiden

StrandpromenadMålet med våra program är att ge dig som deltagare en rejäl skjuts framåt i din utveckling mot ett så rikt liv som möjligt. Vi vill ge dig möjligheten att uppleva de resultat som du med rätt träning är kapabel att uppnå. Vi vill också ge dig mer hopp inför framtiden och stärka dina förutsättningar till fortsatt träning på hemmaplan.

 

NeuroOptima – ett medicinskt kunskapsföretag

Vårt kunskapsområde är främst hjärnans funktion och dess förmåga att utvecklas och repareras. Vi har en nära kontakt med ledande forskning och vi utvecklar och tillämpar nya metoder för att rehabilitera personer som har drabbats av stroke, traumatisk hjärnskada eller annan förvärvad hjärnskada. Sedan år 2003 har vi anordnat unika program för rehabilitering.

Ett medicinskt råd borgar för att innehåll och metoder ständigt kontrolleras, utvecklas och förbättras i syfte att ge maximala resultat.

NeuroOptimas medicinska råd består av:

- Bodil Carle Smedley, leg. sjukgymnast

- Docent Bo Johnels, leg. läkare, specialist i neurologi, docent i neurobiologi

- Anna Karlsson, leg. fysioterapeut

- Docent Malin Lindh, leg. läkare, leg sjukgymnast, specialist i rehabiliteringsmedicin

- Professor Michael Nilsson, leg. läkare, specialist i neurologi och rehabiliteringsmedicin, docent i neurobiologi

- Marika Schütz, leg. logoped

- Patrik Säterö, leg. läkare, specialist i rehabiliteringsmedicin, leg. sjukgymnast

- Trandur Ulfarsson, leg. läkare, specialist i rehabiliteringsmedicin

 

Rehabilitering i Spanien

Rehabilitering i Sverige

Få direkt programinformation, priser och en prenumeration på vårt nyhetsbrev
via e-post.

spacer.png, 0 kB

Aktuella program 

Rehabilitering i Spanien

Rehab Stroke och traumatisk hjärnskada Bas
21 dagars program, möjlighet till kortare program, Marbella

30 april – 21 maj 2016

21 maj – 11 juni 2016

3 september – 24 september 2016

24 september – 15 oktober 2016

Rehab Stroke och traumatisk hjärnskada Fokus Afasi
14 dagars program, Marbella

15 oktober – 29 oktober 2016

Rehabilitering i Sverige

Rehab Stroke och traumatisk hjärnskada Bas
6-11 dagars program, Visingsö

25 april – 5 maj 2016

25 september – 6 oktober 2016

Rehab Stroke och traumatisk hjärnskada Fysio
6 dagars program, Visingsö

Program är under planering.

Rehab Helgprogram Fysio
2 dagars program
För tidigare deltagare

 

Program är under planering.

Med reservation för ändringar.

Fler program är under planering.
Välkommen att höra av dig till kundservice med dina önskemål.

NeuroOptima Forsk Rehab AB, Sjödalavägen 22, 233 35 Svedala
Telefon kundservice 040-400 950

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
  spacer.png, 0 kB